Ønsker dere å fortsette med Mestrende barn i din kommune/bydel?

Nå har du mulighet til å bli med i nytt nettverk som skal gi implementeringsstøtte slik at forskningsbaserte KAT-tiltak tas i bruk ute i kommunene. Nettverket IMKAT skal være et sted for erfarings- og kunnskapsutveksling.

Les mer om IMKAT på nettsiden: https://imkat.rbup.no/